0736-63 33 01 info@mariefredsmarina.se

Mariefred, dykningar vid ångbåtsbryggan och gästhamnen 2023-05-13 kl. 09.00 – 15.00

Ångbåtsbryggan i Mariefred på position 59-15,45N 017-13,59E är avlyst för sjötrafik 2023-05-13 kl.
09.00 – 15.00 p.g.a. dykeriarbeten i bryggans omedelbara närhet. Dykningar kommer även ske under
angiven tid inne i Mariefreds gästhamn 59-15,45 N 017-13,33. När dykare är i vattnet visas
signalflagga A. För upplysningar om tillgängliga förtöjningsplatser under angiven kontakta
hamnkaptenen på telefon 073 663 33 01 före ankomst.
Mariefred, sjökort 111, Båtsportkort Mälaren-Hjälmaren