0736-63 33 01 info@mariefredsmarina.se

Femte natten gratis!

Förra året inleddes ett samarbete mellan sex av Mälarens gästhamnar och
det fortsätter även i år. Det innebär bland annat att gäster i Borgåsunds,
Enköpings, Strängnäs, Sundbyholms, Västerås och förstås Mariefreds
gästhamnar får den femte gästnatten gratis.
Rent praktiskt går det till så att båtgästerna får ett stämpelkort (bilden) vid
första gästnatten och sedan samlar man totalt fyra stämplar från några av
de deltagande hamnarna – sedan blir den femte natten gratis.