Besök av Poker Run 29/6

Lördag 29/6 kl. 12.00 – ca. 15.00 är den yttre delen av gästhamnskajen reserverad för deltagande båtar I Poker Run Mälaren – ca 30 "muskelbåtar" av varierande storlek besöker Mariefred.
Var vänlig respektera uppsatta avspärrningar och anvisningar från hamnpersonalen.