Hamnkarta

2

Foodtruck Hamburgare

1

Hamnkontor/ Duschar/ toaletter

3

Marina Rummet (minihotell)

4

Gästplatser med boj längs hela kajen

5

Bensin/diesel/vatten/septitanktömning

6

Glasskiosker

7

Ponton 1, privata båtplatser

8

Ponton 2, privata båtplatser

9

Kyrkan

10

Gripsholms slott

11

Ångbåtsbryggan

 1. Hamnkontor / duschar / toaletter
 2. Foodtruck Hamburgare
 3. Marina Rummet (minihotell)
 4. Gästplatser med boj längs hela kajen
 5. Bensin / diesel / vatten / septitanktömning
 6. Glasskiosker
 7. Ponton 1, privata båtplatser
 8. Ponton 2, privata båtplatser
 9. Kyrkan
 10. Gripsholms slott
 11. Ångbåtsbryggan

1 m från kajen är vattendjupet ca 1,5 m.
På de ostligaste 15 metrarna av kajen är
vattedjupet 2 m.

 1. Hamnkontor / duschar / toaletter
 2. Foodtruck Hamburgare
 3. Marina Rummet (minihotell)
 4. Kajplatser nr 5-52
 5. Bensin / diesel / vatten / septitanktömning
 6. Glasskiosker
 7. Ponton 1, privata båtplatser
 8. Ponton 2, privata båtplatser
 9. Kyrkan
 10. Gripsholms slott
 11. Ångbåtsbryggan

1 m från kajen är vattendjupet ca 1,5 m. På de ostligaste 15 metrarna av kajen är vattedjupet 2 m.